פורסם בתאריך 23/04/2018

ניר אלי ושות׳ - משרד עורכי דין

בקרוב- הגבלות על השימוש בכסף מזומן .
החל מינואר 2019, יוגבל השימוש בכסף מזומן ו - בצ'קים "פתוחים".
לאחרונה, אושרה הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן. הצעת החוק מטילה מגבלות על עסקאות בסכומים גבוהים הנעשות במזומן ובצ'קים.
1. תשלום במזומן :
מעל לסכומים מסוימים ייאסר על הצדדים לתת ולקבל תשלום במזומן במגוון רחב של פעולות כספיות ותהיינה מספר מגבלות על שימוש במזומן:

עפ"י ההצעה : השימוש במזומן בעסקאות יוגבל ל-
כשמדובר בבעל עסק - כל עסקה שערכה עולה על 11,000 ₪. (לא תהיה אפשרות לשימוש במזומן, בסכום העולה על 11,000 ₪) .
כשמדובר במי שאינו בעל עסק - כל עסקה שערכה עולה על 50,000₪. (לא תהיה אפשרות לשימוש במזומן, בסכום העולה על 50,000 ₪) .
לציין, כי על פי הצעת החוק, תשלום התמורה במזומן ייאסר גם אם התשלום במזומן הוא רק של חלק מהסכום.
בנוסף, עפ"י הצעת החוק, יוגבל השימוש במזומן גם בכל תשלום של: שכר עבודה, תרומה, מתנה, הלוואה.

ההגבלה מתייחסת לתשלום במזומן, בסכום העולה על 11,000 ₪ (אם לשני הצדדים אין קרבה משפחתית), או 50,000 ₪ (אם לשני הצדדים יש קרבה משפחתית), תשלום במזומן יהיה אסור אפילו כשמדובר רק בחלק מהסכום (במזומן).
(הצעת החוק מתייחסת כאמור גם להגבלת השימוש בצ'קים, ועל כך נתייחס במאמר הבא).
לסיכום :
לפי החוק, על עוסק שיפר את המגבלות על מזומן יוטלו קנסות (עיצומים) כספיים, ועל מי שאינו עוסק ויפר את אותן המגבלות יוטלו קנסות פליליים (עם כוונה להפוך אותם לקנסות מנהליים).
מאמר זה מוצג כשירות ללקוחות - משרד עורכי הדין - ניר אלי ושות'. אל תהססו, בכל שאלה או התייעצות בענייני מיסים פלילי ואזרחי- אנו לשירותכם טל' : 04-8621450
יצירת קשר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.